Kedves Partnerünk,


Ezúton szeretnénk felhívni szíves figyelmüket a weboldalak cookie-kezelési szabályait illetően a piacon kialakult jelenlegi többségi álláspontra, mely szerint mindaddig, amíg nem kerül elfogadásra a 2016/679/EU rendelettel (GDPR) párhuzamosan hatályba léptetni tervezett ePrivacy rendelet (elektronikus hírközlési adatvédelmi rendelet) – mely a cookie-k kérdését is rendezné – a weboldalak üzemeltetőinek a cookie-k használata során a GDPR-nek való megfelelés érdekében, továbbá a fent említett ePrivacy rendelet közzétett tervezete, valamint az Európai Bizottság adatvédelmi, ún. 29. munkacsoportjának vonatkozó iránymutatásai alapján az alábbiak szerint javasolt eljárni.

A nagyobb szolgáltatók - pl. Google már tájékoztatták a szolgáltatásaikat igénybe vevőket, továbbá az IAB Europe (az európai online reklámpiaci szereplők vezető érdekvédelmi szervezete) által kialakított gyakorlat is megerősíti, hogy az online hirdetés-kiszolgálás során végzett viselkedésalapú reklámozás és ezen belül a remarketing, illetve egyéb szolgáltatások során gyűjtött és kezelt cookie ID-k a GDPR értelmében olyan személyes adatoknak minősülnek, amelyek kezeléséhez szükséges az érintettek előzetes hozzájárulása, az ún. user consent, magyarul felhasználói hozzájárulás, röviden consent beszerzése.

A fentiek alapján kérjük Önöket, hogy az Önök, illetve az Önök érdekeltségi körébe tartozó egyéb szervezet irányítása alatt álló weboldal(ak) kapcsán az alábbiakat biztosítsák 2018. május 25. napját követően az érintett weboldalon:

•             Gondoskodni kell egy, a consent beszerzéséhez szükséges mechanizmusról, amely alkalmas arra, hogy a felhasználók a GDPR-nek megfelelő önkéntes kifejezett hozzájárulásukat megadják a cookie-k használatához és hogy ezt a hozzájárulást a felhasználók bármikor visszavonhassák.
•             Megfelelő tájékoztatást kell elhelyezni a weboldalon (amely bármikor elérhető kell legyen a felhasználók számára és a consent megadásakor pl. a pop-up ablokon keresztül közvetlenül linkelhető), mely részletesen ismerteti, hogy az adott oldal milyen típusú cookie-kat használ, milyen funkciói vannak az egyes cookie-knak, milyen adatokat gyűjtenek a felhasználókról, mennyi ideig, a gyűjtött adatokat ki és milyen célra használja fel.

Szeretnénk továbbá arra is felhívni a szíves figyelmüket, hogy amennyiben nem a saját oldalon gyűjtött adatokat, hanem például egy online hirdetés-kiszolgálás kapcsán harmadik személyek által gyűjtött adatokat kívánnak beszerezni és reklámcélból kezelni, úgy ez esetben is győződjenek meg arról, hogy ezen harmadik felek rendelkeznek a fentiek szerinti consent-tel minden egyes érintett tekintetében. Ennek érdekében javasoljuk minden esetben a GDPR-nek megfelelő megállapodást kötni az adott harmadik féllel, melynek rendelkezései jó esetben az adott szolgáltató általános szerződéses rendelkezései tartalmaznak, ennek hiányában pedig megfelelő tartalmú adatfeldolgozói megállapodás (data processing agreement, röviden DPA) megkötésére van szükség.

Kérjük a fentiek szíves tudomásul vételét.
Köszönettel:
Actual Media Sales House